Григорий Блехман

Григорий Исаакович Блехман, руски поет, прозаик, публицист, литературен критик, е роден на 11 август 1945 г. в Кубан в казашкото селище Бесскорбная, където живее до 10-годишната си възраст. През 1955 г. баща му е преместен на работа в Москва, оттогава Блехман живее в столицата. По професия е физиолог и биохимик. Завършил е Московския Технологичен институт за хранителна промишленост, после аспирантура в Института за биохимия „А. Н. Бах” в АН на СССР и 25 години работи в Академията на науките по специалността физиология и биохимия, защитавайки последователно кандидатска и докторска дисертации. Доктор на биологическите науки. Дълги години е бил научен и литературен редактор на сп. «Физиология и биохимия». Пише стихове, разкази, повести, есета, очерци. Негови творби са публикувани във вестниците «Российский писатель» (Москва), «Слово» (Москва), списанията «Наша улица» (Москва), «Литературная учёба» (Москва), «Ковчег - Крым», «Золотой ковчег» (Крим), «Чёрное море» (Крим), «Зарубежные задворки» (Германия, Дюселдорф) и в сайтовете «Российский писатель», «Наша улица», «Зарубежные задворки». Автор на сборниците: «Тропинки памяти» (стихотворни цикли от различни години и биографична проза, 2010), «Времена не выбирают» (стихове и проза, 2011), «Начать всё с чистого листа» (стихове, 2012), «Когда строку диктует чувство» (очерци за поезията и поетите, 2013), «У памяти нет срока давности» (проза, стихове за Великата Отечествена война, 2015), «У каждой строчки есть подстрочник» (избрани стихове, 2016). Някои негови творби са преведени на персийски, литовски, арменски, български, немски и английски езици. Член на Съюза на писателите на Русия. Лауреат на общоруските литературни награди на името на Н. Гумильов, Ал. Твардовски, М. Лермонтов и наградата на МГО на СПР «Лучшая книга 2012-2014» за есеистика.


Публикации:


Поезия:

ДА ПОЛЕТИШ НА СОБСТВЕНИ КРИЛЕ…/ превод: Тихомир Йорданов/ брой 94 април 2017