АЛЕКСАНДЪР ВОЛКОНСКИ – „ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА И УКРАИНОФИЛСКАТА ПРОПАГАНДА”

Русия и Украйна са едно цяло, един народ. Затова гражданите на Русия не могат да възприемат случващото се в Украйна отвлечено и абстрактно. Това е нашата болка. Това е нашата трагедия.
А на враговете на Русия им трябва славяните да се бият помежду си.
Проектът «Украйна» е бил започнат от властите на Австро-Унгария през втората половина на XIX век. Главната му идея - Украйна не е Русия, а украинците са отделен народ. Под тази идея още тогава започнали да измислят и фалшифицират историята. Започвайки от Древна Рус, която днес вече в Киев наричат Рус-Украйна.
Патриотите на Руския свят винаги остро са преживявали опитите да се отдели част от нашия народ. Книгата, която сега държите в ръце, е издадена през 1920 г. в Италия.
Руският офицер, военният дипломат А. М. Волконски, вече в емиграция, написва книга, разобличаваща украинофилската пропаганда.
А в началото на XX век тя по нищо не се различава от началото на XXI век.
Имате истината за Украйна, написана от патриот преди 100 години!


Александр Михайлович Волконский. „Историческая правда и украинофильская пропаганда”. Книгата е издадена в поредицата „Николай Стариков рекомендует прочитать”, 2016 г.