ВМЕСТО ЕЛЦИН-ЦЕНТЪР НИ Е НЕОБХОДИМ МУЗЕЙ НА СССР

Юлия Витязева

превод: Литературен свят

Казват, че в Москва възнамеряват да открият филиал на Елцин-център. Защо?! Вероятно, за да има условно и уютно място, където могат да се събират и колективно да калят за пореден път Русия. Най-малко това ми се струва някак…

… С децата ми бяхме в центъра на Гейдар Алиев в Баку. Там също са вложили немалко средства и сили, за да увековечат паметта на любимия им президент. Но именно любимия. Същия, който отдаде целия си живот за благото на своя Азербайджан.

Как обичаше Елцин Русия, как му отговаряха с взаимност руснаците и до какво едва не доведе неговото «царуване» - мисля, че е излишно да се говори. Така че за мотивацията «от благодарните потомци» може да не се споменава.

Има мнение, че една от задачите на Елцин-център е просветата на жителите на и гостите на Русия за постиженията, които е достигнала страната в периода на неговото президентство. Честно казано, лични на мен не ми се иска за пореден път да си спомням този период. Макар, че живеех тогава в независимата вече Украйна, но всички ние оцелявахме еднакво. Може би за яснота на разбирането, бих завела там веднъж децата си. Но не съм сигурна.

Но Русия е имала и други ръководители. Оставили след себе си действително много добро.

Не съм запозната има ли в Москва музей на Хрушчов, Брежнев или Сталин, където красиво и с размах би могло да бъде показано какво е постигнала страната под тяхно ръководство.

В малкия грузински град Гори има малък музей на Сталин. Там, в няколко стаи на няколко етажа е представено практически всичко, което може да се разкаже за този наистина важен за историята на Русия човек.

В музея е студено, отдавна не е бил ремонтиран, експонатите са събрани по малко от целия свят, входът струва три копейки, експозицията съществува до голяма степен благодарение на усилията на музейните работници. Но хората идват, идват и водят там и децата си, за да разширят поне малко историческия им кръгозор.

И за нас, които искахме децата ни да схванат поне контурите на личността на Сталин и това, което е направил за страната - посещението се оказа достатъчно.

Несъмнено, много по-приятно е да се движиш в помещение, оформено от известен дизайнер, да използваш всички съвременни технически постижения и да гледаш огромен екран, а не да се тълпиш около малка и прашна витрина с документи и снимки.

Но! Информацията, останала в паметта не зависи от начина, по който е получена.

Затова страната, подрастващото поколение и гостите на нашата страна не биха изгубили нищо, ако научат за живота и трудовия път на ЕБН (иронично название на Елцин - съкратено от Елцин Борис Николаевич - бел. прев.) в музей-жилище.

А с икономисаните пари е по-добре да се построи приличен музей на СССР, в който посетителите могат да се запознаят как е живяла и работила страната, с чиито резултати и постижения се гордеем и използваме и досега.

Такъв център бихме оценили със сигурност.

——————————

News Front, 15.04.2017 г.