СВ. КЛИМЕНТ ЗАБРАВЕН ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ?

Евтим Спространов

(Писмо от града)

На 8. того, когато се празнува паметта на българския светител епископа Климента Словенски и Охридски, отидох в столичния храм „Св. Седмочисленици” да се черкувам и да се поклоня на паметта на оня български светец, който България и другите славянски страни направи културни и ги тури в реда на цивилизованите държави.

Какво беше моето учудване, когато видях, че служба няма!

Зная, че всяка година на тоя ден в „Св. Седмочисленици” служба имаше.

Когато беше тук Охридският митрополит Борис, служеше той сам, като се оповестяваше предварително на гражданите.

Защо тази година не се направи нищо?

Св. Климент, който е покровител на българската просвета, не заслужава ли тази чест? Или той не е един от първите в реда на св. седмочисленици, на които е посветен поменатият храм?

Чия е вината за това упущение?

——————————

в. „Македония”, г. 1, бр. 57, 17.12.1926 г.