ВСЕКИ МИГ ОТ ТВОЯ ЖИВОТ…

Манвел Микоян

превод: Георги Ангелов

***
Всеки миг от твоя живот
възприемам като вечност.
Всички ми завиждат,
изучават лицето ми, очите ми
с погледи, пълни с отрова.
Търсят бръчки
и признаци на остаряване,
но не намират нищо…
Всеки миг от твоя живот
възприемам като вечност
и никой не знае, че съм по-стар
от всяка планета в космоса.


***
Самотата ме гложди -
и аз мълча,
за да живея твоя живот
незаменим.
Напразно ти казваше,
че всичко това е лъжа,
разбира се, лъжата е много,
но истината е повече.

Самотата ме гложди,
но аз мълча,
знам, сега тя гложди
още едно тяло.