ИЗЛЕЗЕ БРОЙ 1/2017 НА СПИСАНИЕ „ЗНАЦИ”

Новият брой на списание „Знаци” съвсем скоро ще бъде в ръцете на своите читатели у нас и по света. Акцентът на списанието този път е загатнат още в самата му корица чрез картината от цикъла „Светлина за Земята” на големия български художник Никола Манев. За него и за едно 35-годишно приятелство с много топлина и любов разказват поетесата Елка Няголова и художникът-галерист Валерий Пощаров. Разпръснат сред прекрасните картини на Кольо Манев, текстът постепенно рисува същността на един чувствителен, мислещ и лиричен творец. Този образ е само щрихиран, но това всъщност още повече засилва желанието ни да го опознаем през погледа на неговите приятели и биографи. В картините си художникът изследва мистичното и приказното, предавайки го в хармонични и почти калейдоскопски образи.
Оставайки вярна на своите високи естетически критерии при селекцията на поетически, белетристични и критически текстове, с ясната визия за културната мисия на списание „Знаци”, което се опитва да очертава рамките на високия професионализъм и на етичните принципи, които би трябвало да ни водят, главната редакторка Елка Няголова и този път ни предлага прецизен подбор на автори и произведения..
Още в самото начало попадаме под въздействието на силните и предизвикващи размисъл стихотворения на поетите, представени в „Антология България”. Две основни теми обединяват техните произведения - едната е за България днес, видяна в оригиналните и запомнящи се стихове на Елена ДЕНЕВА, Ирена ПАНКЕВА и Иван ЕСЕНСКИ: „Народът се е свил в черупката, /мълчи и се озърта стреснато. /И през куршумените дупки /брои евангелските текстове.” („Мимоходом”, Ив. Есенски). Другата нишка, която свързва ститворенията в „Антологията”, е темата за поета, за поезията. Върху нея разсъждават Янислав ЯНКОВ и Димитър МИЛОВ, както и поетът и преводач Здравко КИСЬОВ.
В новия брой на списанието се срещаме с емблематични за съвременната българска поезия имена на младите, но вече познати и обичани поети: Елена ДЕНЕВА (представена чрез критическия текст на Виолета ХРИСТОВА „Слeд белия заек и след сърцeто”), Ники КОМЕДВЕНСКА, Димитрина КЮРКЧИЕВА, Елена БИЛАРЕВА. Цикълът стихове „Пръст в раната” на Георги НИКОЛОВ ни среща с библейско-философски послания и запомнящи се образи и поетичен език. Определено се открояват стиховете на Рада ДОБРИЯНОВА от книгата й „Любовта е равна на любов”. Тук усещаме както предпочитаната от скандинавската литература поетична форма и асоциативна образност, така и личното, дълбоко лирично послание на Рада Добриянова, закодирано във вечните теми, които вълнуват един творец - различните измерения на любовта, размислите за това кои сме и защо сме на този свят.
Особено място в този брой на списанието заема „Преводаческата тетрадка” на Е. Няголова, подбрала и превела представените от нея стихове. Във встъпителните си думи казва, че по този начин е искала „…да покаже човешкото лице на руската дипломация. Личности, които познаваме от телевизионния екран или от исторически хроники и книги, тук виждаме не в тяхната професионална дипломатическа битност, със строги лица и премерени фрази, а като лирични и нежни, носталгични или тревожни, печални или мажорни, но винаги - раними и завладяващи поети”. Представени са Ф. И. Тютчев с неговото емблематично стихотворение „Не се разбира с ум Русия./ Не се измерва с обща мярка./ Особен вид е силата й - /в Русия само вярва се!”, Михаил БАСМАНОВ, Евгений ПРИМАКОВ, Александър БЕЗСМЕРТНИХ, Владимир МАСЛОВ, Сергей ЛАВРОВ, Кирил БАРСКИЙ, Максим ГРАНОВСКИЙ и Василий ПОПОВ - утвърдени и известни имена в съвременната литература на Русия.
Следвайки убеждението си, че на младите поети трябва да се дават шансове да достигнат до широката аудитория, „Знаци” този път представя Никола БОРИСОВ в рубриката „Младо перо” с две негови стихотворения.
Белетристиката е застъпена чрез разказите на Весела ЛЮЦКАНОВА - „Нямаш право да празнуваш, нямаш време да умреш” и нежния, лиричен „Да заспиш пред картината си”, в който приказно се преплитат сън и реалност. За книгата й „Красивите истории на Весела Люцканова, които ни спасяват от времето” говори Жени КОСТАДИНОВА.
През погледа на Любомир Левчев и този, на проф. Кирил Топалов е видяна най-новата книга на Анжела ДИМЧЕВА „Игли в съня”, сборник от философско-поетични фрагменти, „които могат да бъдат причислени към жанра на кратката или афористична проза, бидейки разнообразни по съдържание, метафоричен изказ и морално-интимни послания” (Л. Левчев).
Определено считам за попадение публикуваните в рубриката „Общество”: „Фейсбук. Писма до поискване” на Радост ДАСКАЛОВА. С гражданска и дълбоко човешка ангажираност, но и с чудесно чувство за хумор, когато е необходимо, тя коментира теми, които вълнуват почти всекиго от нас.
Някак логично тук идва мястото и на сатиричните разкази на Емил ИЗМИРЛИЕВ: „Три истории - с намигване…” - много свежи и с оригинални хрумвания произведения, зад чийто хумор прозира и много тъга, особено в силния му разказ „Птица ли е като птица”.
В рубриката „Критическо перо” са намерили място анализът на Росица КУНЕВА на най-новата книга на Керана Ангелова „Видение в Мемфис”, както и „Сред ярките искри на таланта…” от Георги Н. НИКОЛОВ, който изследва творчеството на Людмила Билярска. Авторът се интересува от творчеството на нашите писатели в диаспората от началото на ХХ в. и досега. Сред тези текстове с особено проникновено и фино изследване на новата книга на Надя ПОПОВА „Дух над водите” намира своето категорично място критическият поглед на Благовеста КАСАБОВА (Над „Бездната живот”), който задава професионалните рамки на високата литературна критика.
Накрая, но не и на последно място, вниманието ни е насочено към „Не искай прекалено много…” - едно интервю на Даниела Стойнова с Вера Стойкова, директор на Куклен театър - Варна” за мястото на театъра в живота и за живота, видян от сцената.
За мен „Знаци” е естетично, но не естетско списание, което задава стандартите на интелигентната и (само)критична литературна периодика, издигнала се над личните пристрастия при представянето на различни автори и мнения. Това е своеобразна територия на свободата във всичките й измерения - като право на различна гледна точка, като право на избор, като лична отговорност и уважение. Списание, което предлага литература от висока класа и в широк диапазон, така че да задоволи и най-взискателните вкусове. Затова, на добър час на брой 1 за 2017!

София
11.4. 2017

Росица Кунева