Владимир Чурилин

Владимир Иванович Чурилин, руски поет, е роден на 10 февруари 1955 г. в село Циганка, Курска област. През 1957 г. семейството му се премества Магнитогорск. След завършването на средно образование служи в морската пехота в Далечния Изток, после учи в Магнитогорския минно-металургически институт (сега - технически университет). В началото на 1970-те веднага след включването му в литературното обединение „Б. Ручьов” започва да публикува в местната преса. Печата от 1971 г. Смята за свои литературни наставници Борис Ручьов и Нина Кондратковска. Учи в Литературния институт „А. М. Горки” (не завършва). Публикува в областната и централната преса, в списания и алманаси. Умира на 6 април 2003 г. в Магнитогорск след тежко и продължително заболяване. Посмъртно са издадени два негови поетични сборника: „Слишком медленно движется время” (стихотворения и поема, 2005) и „Исповедь” (избрани стихове, 2005). По поетичния си натюрел е дълбоко лиричен поет, близък по дух на Павел Василиев.


Публикации:


Поезия:

БЕЗКРАЙНО ДЪЛГОТО ШОСЕ…/ превод: Тихомир Йорданов/ брой 94 април 2017