АНДРЕЙ ФУРСОВ – „СВЕТОВНАТА БОРБА. АНГЛОСАКСИТЕ СРЕЩУ ПЛАНЕТАТА”

Новата книга на Андрей Фурсов е посветена на световната борба за власт, информация и ресурси. Централно место в нея заема проблема за борбата на англосаксите за световно за господство и противопоставянето им с Русия. Световните войни на двадесети век, ролята на Великобритания и САЩ в създаването на нацистка Германия, глобалната Студена война, мирът в Ялта и следялтинския хаос-ред - ето основните теми на изданието.
Сред въпросите, над които размишлява авторът, са следните: в какво е приликата и разликата между Първата световна война и Втората? Защо е започнала Студената война? Защо за англосаксите Русия винаги е била и ще остане враг № 1? И най-интересното за съвременния читател: какъв ще бъде светът в двадесет и първи век? Академик Фурсов твърди: това ще бъде свят на борба - онази борба, която започва днес със сирийската и украинската криза.


Андрей Ильич Фурсов. Мировая борьба. Англосаксы против планеты, 2017