ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ – „ГЛОБАЛНИЯТ СВЯТ НА ФИНАНСИТЕ. ОТ КРИЗА КЪМ ХАОС”

Новата книга на професор Валентин Катасонов е посветена на знаковите събития от последните месеци и тяхното влияние на бъдещето на света. Как ще повлияят изборите в САЩ на финансите? Какви последствия за икономиката ще има излизането на Великобритания от Евросъюза? Защо Европа я чака неминуем финансов крах и каква роля в това ще изиграе «Дойче банк»? Какви сътресения очакват световната стопанска система?
Тази книга е и летопис, и научен анализ, и откровение, даващо на читателя не само широка картина на разгръщащата се криза в света на финансите и икономиката на капитализма, но и разбиране за предстоящите събития, възможност те да бъдат посрещнати с всеоръжието на знанието.
Който е предупреден, е въоръжен.
Четете и не казвайте, че не са ви предупредили.


Валентин Юрьевич Катасонов. Глобальный мир финансов. От кризиса к хаосу, 2017 г.