ПОЛЪХ

Венцислав Стайков

ПОЛЪХ

Когато мислите
заспиват в пясъка,
нощта добавя
бяло пълнолуние
и тъмнината се изпълва
с цвят на съвършенство.


ХУДОЖНИК

Зеленият дъждец отдавна е превърнал
платното на художника
във плодородна нива.
Но четката сама рисува
бразди, в които ще покълва
от Бога хвърленото семе.
Рогът на изобилието е пробил небето.
И ще вали, докато цветовете
с небесната дъга се слеят.