В БЯЛО

Невин Садъкова

В БЯЛО

Родих се в бяло и от този свят
аз в бяло искам да си ида.
Противно на живота си безцветен,
по белотата искам да вървя.
И всичко в бяло да покрия -
дори злобата, и завистта.
Но сега е време в бялата си рокля
да пристъпя тихо и свенливо
в сърцето ти и в любовта.

——————————

БОЛНИЦА

Под вашите ръце животът се усмихва.
Надеждата прокрадва се във бяло.
Две втренчени очи се съживяват.
Умората
отплаща се
със благодарност.

——————————

ШЕПОТ

Късче коприна
в тревата.
Златна нишка
сплела чувства и копнежи.
Шепот в синьозелено.
Утринно спокойствие.

——————————

МАРГАРИТКА

Ровя с пръсти в калта
и търся вечното.
Заривам поглед в далечината,
за да прозра явни истини.
Заспивам нощем,
разкъсвана от безброй дилеми.
А ти си било толкова близо, цветенце, -
толкова истинско
с бели листенца и стръкче зелено,
маргаритке усмихната,
тревице!

——————————

БОЖЕСТВЕНО

Който веднъж докосне дъгата,
душата му става разноцветна.
Който веднъж доближи Луната,
в тъмното мислите му блуждаят.
Който веднъж посрещне изгрева,
остава жаден за цял живот.
Който достигне до Извора,
непрестанно търси пътя към Него.

——————————

СВЯТ

Моята истина е в зелено,
както зелени са очите
на поляните и дърветата.
Твоята истина свети в синьо,
както е синьо и необятно морето.
Тяхната истина е облечена в жълто,
както в жълто се ражда денят.
Другите истини
са червени, кафяви, виолетови …
Нека ги съберем
и като дъга
да обкичим с тях небосклона…

——————————

ЗАЧАТИЕ

Песента на птичките -
омайваща, божествена -
лъч светлина, пробуждане
усещане за съществуване,
за лекота, истина…
За Началото…