ТВОРЧЕСКИ ИЗЯВИ НА КРАСИМИРА КАЦАРСКА

На 03.04. 2017 г. от 17.30 ч. в Благоевград в Зала „22-ри септември” - представяне на прозаичната книга на Красимира Кацарска „Свечеряване”, а от 19 ч. пак там ще бъде направен неин творчески портрет.

На 04.04. от 13 ч. в Хуманитарната гимназия и от 17 ч. в читалище „Надежда” във Велико Търново - представяне на новите й книги.

На 05.04. от 12.30 в техникума в Самоков пред ученици, учители и гражданство представяне на най-новата й книга „Свечеряване”.

На 10.04. от 17 ч. в „Старинният файтон” в София ще бъде представена най-новата й книга „Свечеряване”.

Заповядайте!