СЕРГЕЙ ГЛАЗЕВ: „НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА НА ЛИБЕРТИАНСКАТА КОНЦЕПЦИЯ ПОЛУЧИ ПРАКТИЧЕСКО ПОТВЪРЖДЕНИЕ”

превод: Литературен свят

Скоро след като Руската академия на науките (РАН) излезе с програма за смяна на икономическата парадигма в страната начала, а публично да защитава сегашния модел се зае Анатолий Чубайс, станахме свидетели на така наречената «реформа» в академията с все по-голямо ограничаване на нейните пълномощия. Последният инцидент беше провалът на избора за президента на РАН и опити да се подчини избирането непосредствено от главата на държавата.. Както смята академик Сергей Глазев, реформата в РАН дава резултати, обратни на официално заявените, но учените още могат да поставят икономиката на правилни релси. За това разказа в интервю за Накануне.RU в кулоарите на Московския икономически форум.

- Сергей Юриевич, разкажете, ако обичате, за последните събития в РАН, що за процеси се случват и как ги оценяват академиците?

- Реформата, която беше натрапена на Академията на науките преди няколко години, фактически не постигна своите резултати, а имаше пряко противоположен ефект. Очакваше се, че работата на учените ще бъде освободена от прекомерната опека, стопанско-бюрократичната натовареност по управлението, но в действителност се извърши много сериозна бюрократизация на работата на академичните институти. Федералната агенция за научните организации (ФАНО) се държи като вишестояща структура и принуждава учените да пишат безкрайни отчети, които чиновниците в тази организация не са в състояние дори да разберат и да се ориентират в тях. Дребнавата регламентация, формализмът и свръхбюрократизацията много сериозно пречат на научния процес, а не опростяват работата на учените.

- Какво трябва да се направи в тази ситуация?

- Мисля, че трябва да се върнем към принципите, за които говори президентът, когато замисляше реформата, и да се постигне правилна субординация. Има ръководство на Академията на науките, то определя основните направления на фундаменталните изследвания, а ФАНО трябва да бъде обслужваща организация, която работи в рамките на задълженията, определени й от президиума на РАН.

- Все пак как преценявате ситуацията с избора на президента на РАН - какво става?

- Никак не преценявам. Изборите ни бяха прекъснати.

- Как смятате, бави ли се реформата на РАН по модернизация на икономиката, създаването на 25 милиона високотехнологични работни места - това, към което призоваваше президентът?

- Реформата няма отношение към това, защото ако се говори за приноса на РАН в икономическо развитие, то тук остро не ни достига механизъм за комерсиализация на научно-изследователските разработки. Този механизъм трябва да включва венчърните фондове, банките за развитие, инвестиционните фондове. Ако ФАНО се занимаваше със създаването на механизма за внедряване на научните постижения в практиката, това би било много добре. Вместо това чиновниците се занимават с дребнава регламентация по използването на имуществото. Тук могат да се справят и без чиновниците в ефективното използване на имуществото. А задачата за организирането на внедряването на научните резултати в практиката е тъкмо функция на правителствените ведомства, която сега буксува. Затова въпросът защо откритията на нашите учени се внедряват по целия свят, но само не и в нашата страна, е въпрос не към Академията на науките, а е въпрос към работата на Правителството, Централната банка, които формират икономическата политика и са отговорни за това да създават условия.

- Относно внедряването на разработките и отношението към учените зад граница. Докато у нас се ограничава функционалността на РАН, Китай се е заел с активното връщане на своите учени от САЩ, за това писа преди дни китайската преса. Не е ли време и ние да се заемем със същото?

- Китай се занимава с това отдавна и успешно, у нас също се правят опити. Но тук главното дори не е финансирането на научните работи, а за нашите задгранични колеги съществува система от грантове, която стимулира връщането им в руските учебни, научни организации, главното е практическата реализация, за което вече споменах. За учения е много важно да види резултата от работата си на практика. Днес между фундаменталната и приложна наука във много отрасли на знанието фактически бариерата е изтрита и вчерашните научни лаборатории повсеместно стават преуспяващи фирми. За да не се „изнасят” руските умове, а обратно, да се връщат в Русия, много важно е създаването на благоприятна среда за иновационна активност.

- Последните месеци се обсъждат различни икономически стратегии, мейнстриймът явно е стратегията на Кудрин, но има и други, включително онази, която предложи РАН. Сега може ли да се каже, че учените са привлечени към тази работа или обратно, те са изтласкани от нея?

- Учените от РАН винаги са били на позиция, основана на научните знания за закономерностите в икономическото развитие. Тя, за съжаление, не е искана от органите на държавната власт вече 25 години. Онези препоръки, които последователно отстоява академичната наука, са доказали своята практическата ефективност, проявиха се в икономическото чудо на Китай, в редица други страни, където се води разумна икономическа политика.

Нашата икономическа политика се води в полза на компрадорската олигархия, спекулантите и западния капитал. Ние следваме траекторията на МВФ,  чиято задача не е икономическия растеж, а създаване на благоприятни условия за движението на американския капитал по целия свят. Навсякъде, където МВФ работи, виждаме икономически катастрофи.

Нашата страна тук не е изключение, а един от типичните примери за следване препоръките на МВФ, в резултат на което се намалява инвестиционната активност, пада производството, но пък икономиката «успешно бива колонизирана»  от западния капитал. У нас вече повече от половината промишленост принадлежи на нерезиденти. (нерезидент - юридическо, физическо лице, действащо в една държава, но постоянно регистрирано и живеещо в друга. бел. прев.)

Ако целта е от Русия да се направи колония за западния капитал, политиката, провеждана в продължение на 25 години, може да се окаже, е много успешна. Но тя няма никакво отношение нито към националните интереси, нито към задачите на икономическото развитие.

- Ако целта е икономическото развитие, какво трябва да се направи?

- Трябва да се внедряват не препоръките на Международния Валутен Фонд (МВФ), а препоръките на учените от РАН, които са основани на разбирането за закономерностите на икономическото развитие, знания за международния опит и блестящо са се препоръчали експериментално. Имаме прекрасен, уникален в икономическата история експеримент - едновременно с Китай започнахме реформите по прехода от директивна към пазарната икономика. Китай извърши икономическо чудо, днес произвежда шест пъти повече продукция, отколкото нас, а ние имаме най-чудовищната в световната история в мирно време икономическа катастрофа. Има нагледни потвърждения, според които може да се говори коя концепция е правилна и коя - не.

- Искате да кажете, че несъстоятелността на нашата концепция е вече доказана?

- Несъстоятелността на либертарианската концепция на вашингтонския консенсус получи експериментално потвърждение в Русия, а концепцията за интегрална икономическа политика, съчетаваща планирането и пазарните механизми, даде блестящи резултати. Какви доказателства още трябват, не разбирам.

——————————

www.nakanune.ru/, 31.03.2017