СНЯГ

Петър Марев

Вали безкраен
като болка сняг,
рекламно бял
и нереален.
Следи замръзнали
край всеки праг
в града, до вчера
сив и кален.
Но в късен ден -
внезапен и студен,
спестена дума
ще си кажем.
И два човека снежни
в този ден
ще се стопят
върху паважа.