ЕПИГРАМИ

Иван Карик

ЧИТАТЕЛ С КЪСМЕТ

Черпи, читателю, защото си щастлив!
Сюжета бе за многоактна драма,
но авторът излезе пестелив -
скопоса епиграма!…

——————————

ГРИЖА ЗА ЧОВЕКА

Грижи се много за мене човека -
слага на сопата кожичка мека.

——————————

ЕДИН ВЪПРОС МЕ МЪЧИ

Връзки имат тези гъски -
гъски ли са, щом са с връзки?

——————————

СЛУЧВА СЕ И ТАКА

Вятърът клати гората -
горският взема заплата.

——————————

СЪВРЕМЕННА ПРИКАЗКА

Дядо белобради
ряпа взе да вади.
Колективът зяпа
как се вади ряпа.