ЕПИГРАМИ

Крум Пенев

***
Творец от твореца се учи,
такъв е законният ред.
Четеш ли бездарници скучни -
ще станеш и ти стихоплет.

***
Великото от смешното дели ги стъпка,
направиш ли я - възхитително личи,
тъй както върху черни гащи жълта кръпка,
която виждат само чуждите очи.

***
Когато спиш, да опасе овца
венеца ти, не бива да се жали.
Но жалко е, щом книжник с две лица
за мним успех в печата те похвали.