Владимир Суходеев

Владимир Василиевич Суходеев (Владимир Васильевич Суходеев), съветски и руски обществовед, историк, журналист и публицист, е роден на 15 май 1923 г. Участник във Великата Отечествена война. Завършва философия в МГУ (1947). Работи в редица вестници, в Института по философия към Академията на науките на СССР и др . Кандидат на философските науки. Професор в РГТЭУ. Лауреат на Държавна награда на СССР, както и на награда на Съюза на журналистите в Русия за 2004 г. Автор на статии по политическата организация на обществото и международните отношения, съавтор на няколко учебника и колективни монографии по история, философия и социология, на обществоведски учебници и пособия, на редица книги за Й. В. Сталин и неговата роля във Великата Отечествена война. Книги: „Полководец Сталин” (в съавторство с Б. Г. Соловьов, 2000, 2001, 2003), „Сталин в жизни и легендах” (2003), „Сталин. Военный гений” (2005), „Иосиф Виссарионович Сталин. Энциклопедия” (2006), „Стратег Великой Победы” (2007), „Эпоха Сталина: события и люди. Энциклопедия” (2007), „Легенды и мифы о Сталине” (2009), „Война началась - война Отечественная” (2010), „Устои Победы” (2010), „Сталин. Энциклопедия” (2013), „Сталин умел шутить” (2014) и др. Живее в Москва.


Публикации:


Проза:

ВРЕМЕТО БЕШЕ ТАКОВА/ брой 94 април 2017