АЗ

Батожаргал Гармажапов

превод: Георги Ангелов

Из книгата «Спомени за Вечността» (2012)

Аз съм стремежът на мама,
аз съм мъчението на мама,
аз съм скръбта на мама,
аз съм надеждата на мама,
аз съм щитът на мама,
аз съм съвестта на мама,
аз съм щастието на мама,
аз съм единственият син на мама.