КОЛЬО ГЕОРГИЕВ – „НЕКТАР ОТ СПОМЕНА”

Кольо Георгиев отдавна е заел своето неотменно място сред върховете на съвременната българска литература. И това място не е никак случайно, защото стилът на този творец излиза от талвега на познатото и чрез неимоверната иносказателност на диалога и чрез пречистеното морално съзнание одухотворява битието ни, прави ни сякаш по-възвишени и най-вече - по-човечни. Първото и превъзходното в разказите на Кольо Георгиев е хуманността, загърната с ненадменната сензитивност на преосмисленото. За този писател съхраняването на детските спомени е станало висша добродетел.
За него сакралното преживяване е най-чистият нравствен извор и писателят гостолюбиво ни кани да пием оня нектар от спомени, който ще ни направи по-жизнени и по-пригодни за всекидневните битки със злобата и сквернословията.
Без съмнение Кольо Георгиев е от онези малцина стоици, без които не само българската литература, но и България би заприличала на безводна и бездушна пустиня. Ето защо от сърце и душа му желая още дълго да ни радва със своите естетически послания, със своята неизмерима и неподражаема образност и със своето любомъдрие. И да пием без насита неговия „Нектар от спомена”!

Боян Ангелов


Кольо Георгиев. „Нектар от спомена”. Избрани разкази. Издателство „Български писател”, С. 2017 г.