ГАГИК ДАВТЯН – „ПО ПЪТЕКИТЕ НА ДУШАТА”

На 22 март 2017 г. в „Печатница Нима” ЕООД, гр. Плевен, излезе от печат за първи път на български език стихосбирката „По пътеките на душата” на големия арменски поет Гагик Давтян по случай неговата 70-годишнина, която ще бъде официално отбелязана на 4 април 2017 година.

Творбите в нея са в превод на българските поети Ваня Ангелова и Роман Кисьов. Ваня Ангелова е също така редактор и рецензент на книгата. Нейни са и оформлението и предпечатната подготовка.

Корицата е дело на арменския художник Армен Аванесян, а коректурата принадлежи на Христо Ангелов. Рецензия за „По пътеките на душата” е написал и арменският литературен критик Феликс Бахчинян.

Стихосбирката съдържа 82 страници прекрасна съвременна арменска поезия. В нея ще намерите стихове за родината, за любимата, за страданието и за живота като цяло…

Прочетете поетичната книга на Гагик Давтян и се докоснете до голямото сърце на автора и до посестримата на нашата България - Република Армения.