ВАЛЕРИЙ ШАМБАРОВ – „ПЕТАТА КОЛОНА” В РУСКАТА ИМПЕРИЯ”

Изменниците са съществували в Русия от незапомнени времена. С подобни деятели са се научили плодотворно да сътрудничат външните врагове на Русия, целенасочено да ги използват във войните и политическата борба.

Но Московското царство, въпреки опозицията и заговорите, подривните операции на западните държави, устояло. Не само това, то побеждавало своите противници, укрепвало, разраствало се е - и израснала във великата Руска империя.

Разбира се, «петата колона» никъде не изчезнала. Обратно, тя също се усилвала, множали са се нови течения и групировки. Из страната се размножавали масонски ложи, еретически секти. При двора и в правителството се появявали фигурите на западнически «реформатори» и явни агенти на влияние. Създавали структурите си революционери. А чуждите врагове на Русия вече били на много по-високо, международно ниво. Активно организирали и отхранвали опозицията, координирали и насочвали нейните удари.

Историкът и публицистът Валерий Шамбаров на основата на своите изследвания разказва за истинската история на предателствата в Руската империя.


Валерий Шамбаров, „«Пятая колонна» Российской империи. От масонов до революционеров”, Издателство „Алгоритм”, 2016 г.