ВАЛЕРИЙ ШАМБАРОВ – „ИВАН ГРОЗНИ СРЕЩУ „ПЕТАТА КОЛОНА”. ЮДИТЕ НА РУСКОТО ЦАРСТВО”

Русия, с нейната огромна територия и природни богатства, винаги е била «лакомо парче» за алчните чужди завоеватели. Но не винаги те са успявали да я покорят със силата на оръжието. В такива случаи оставало завоюването отвътре - използването на руската територия на хора, които водят активна пропаганда, редувана с определен вид подривна дейност. Такова явление има термин - «Пета колона». В историята на Русия примерите за такова въздействие, примери за предателство към вяра и Родина, подлости за «тридесет сребърника» са много…
За кого са работили заговорниците в епохата на Иван Грозни? Кой е стоял зад организирането на Смута? Защо в Украйна обикновеният народ във всички времена е искал да бъде заедно с руснаците, а ръководството се е държало предателски? И защо измените в Русия досега остават постоянно действащ фактор във вътрешната и външната политика?
На тези и други въпроси ще ви отговори новата книга на известния писател Валерий Шамбаров «Иван Грозни срещу «Петата колона». Юдите на Руското царство».


Валерий Евгеньевич Шамбаров. „Иван Грозный против «Пятой колонны». Иуды Русского царства”. ООО «ТД Алгоритм», 2016 г.