ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ – „ГЛАВНИЯТ ФИНАНСОВ ПРОТИВНИК. ФЕРДЕРАЛНИЯТ РЕЗЕРВ СРЕЩУ РУСИЯ”

Изтъкнатият руски учен-икономист Валентин Катасонов е убеден: санкциите на Запада срещу Русия са пореден епизод от вечната икономическа война на цивилизациите, в която «военната сила» е американският долар. А управлява това «оръжие» създадената още през 1913 г. ФРС (Федерална резервна система) - независима федерална агенция на правителството на САЩ, която същевременно е и център на националната емисия и център на емисията на световната резервна валута.
Авторът показва как «зеленият» от просто платежно средство се е превърнал в мощно средство за финансово въздействие в арсенала на САЩ върху други страни по света, включително и върху Русия.