„ВЕЛИКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА: ИМАЛО ЛИ Е РАЗГРОМ?”

Червената армия не е била готова за война. Показател за това бил чудовищният  разгром от лятото на 1941 г. Само по чудо такова развитие на събитията не се е превърнало в окончателно поражение за Съветския Съюз, а за да се възстанови от разгрома, на Червената Армия са били необходими дълги месеци. Такава е версията на Марк Солонин.

Но имало ли е разгром в действителност? Или това е само пропагандна щампа? Елена Прудникова смята, че Русия е била готова за война и събитията в нея са се развивали по най-оптималния сценарий от всички възможни.

Кой е прав в този спор - ще реши читателят!


Марк Солонин, Елена Прудникова. “Великая Отечественная: был ли разгром?” Издателство „Алгоритм”, 2015 г.