Алберт Исоян

Алберт Ваагнович Исоян (рус. - Альберт Ваагнович Исоян), арменски писател, журналист и издател, е роден през 1944 г. в село Сулда, Ахалкалакски район. Завършва Ереванския педагогически институт. От 1974 г. работи във вестник «Книжен свят», през 1991 г. става главен редактор на това издание. През 2000-2001 г. е главен редактор на официалния орган на Съюза на писателите на Армения «Литературен вестник». В 1990 г. основава Арменско благотворително общество, а в 1992 г. - издателство «Айагитак», известно на международния пазар с уникалните си сувенирни издания. В 2011 г. издава сборника «Черна книга» на арменски, руски и турски езици. В него са събрани докладни записки, изказвания, статии на повече от сто известни чужди дипломати, обществено-политически и държавни дейци, писатели, мисионери, журналисти за турските престъпления.


Публикации:


Интервю с Алберт Исоян:

АЛБЕРТ ИСОЯН: „ДА СЕ РОДИШ АРМЕНЕЦ Е БОЖИ ДАР”/ брой 93 март 2017