Виктор Ваханян

Виктор Оханесович Ваханян (рус. - Виктор Оганесович Ваганян) е математик, доцент от катедрата по висша математика в РУДН (Москва), автор на около 250 научни публикации по математика, философия, математика, методика на преподаването на математика и информатика, история и лингвистика. Пише стихове и разкази на арменски и руски език. Живее в Москва.


Публикации:


Поезия:

РОДИНА/ превод: Георги Ангелов/ брой 93 март 2017