ДНЕС, КАКТО НИКОГА…

Едуард Аренц

превод: Георги Ангелов

***

Днес,
както никога,
започвам да се
нуждая от съществуването на Бога.
И ако Го има,
в този случай
днес,
като никога
постепенно започвам да вярвам
в онази свята легенда,
че синът Му
е бил, както и аз, обикновен човек,
но можел да оставя под нозете Си
морските вълни…
Макар,
че вече толкова години
не вървя,
а тичам
по океана
от Любов и Болка.


***

Ако в света има какво да се ненавижда,
аз ненавиждам
самотата.
Ако в света съществуват
зимни огньове,
аз ненавиждам
студа.
И ако ненавистта е грях,
ненавиждам
ненавистта.