СИГУРНА СЪМ, ЧЕ ВЕДНЪЖ…

Кристине Овсепян

превод: Георги Ангелов

***

Сигурна съм, че веднъж
ще намеря онова място,
където Те има…
Отдавна съм уморена, Отче,
от измислена синева,
от разговори, думи,
подтекст,
от лицемерни и неискрени
лица…
Веднъж ще Те намеря,
ще дойда с треперещи крака
и само Ти ще ме познаеш…
Веднъж ще дойда, Отче.
Там синевата
не е измислена.
Нашата синева, Отче.