КОГАТО СЕ РАЗХОЖДАМЕ…

Хосейн Табатабаий

превод: Георги Ангелов

***
Когато се разхождаме,
слънцето ревнува -
то никога не се е
разхождало с луната.

***
Опиянявам се,
когато ме гледаш.
Колко годишно е
виното в очите ти?

***
Живот е
второто име на водата,
а любов -
твоето второ име.
Дари ми живот
с глътка от теб!

***
Видях те
и те познах:
не само в приказките има Лейли.
Аз станах твоят Меджнун.