ЖИВОТ

Йежи Уткин

превод: Ваня Ангелова

всяка капка изтискваме от другия като от лимон
безкрайно опитвайки се да го убедим в голямата му вина

да изтръгнем остатъците от достойнството му до дръжката да
забием в гърба му като нож злата дума бъбрейки нещо уместно

всичко това се отдава най-добре на властелините на този свят
така изглежда тяхното очарование и такова е тяхното заплащане

за изпълнението на всички техни прищевки и капризи
за всяка провокация и изкривяване на чертите

лицата на мъртвия като маска очакват
да отгатнат мислите им но изпитват презрение

към всеки който е извън орбитата на техния свят
и така им се удава да отровят целия ни живот