ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПИСАТЕЛИТЕ - ПЛОВДИВ

Управителния съвет на Дружеството на писателите - Пловдив
свиква Общо събрание на Дружеството

на 25 април 2017 г. от 17:00
в Народно читалище „Христо Г. Данов 1904″, бул. „6 септември” 128, Пловдив

със следния Дневен ред:

1. Запознаване с подадената оставка на председателя Начо Христосков
2. Избор на ново ръководство на Дружеството

Всички членове на Дружеството на писателите в Пловдив са поканени да присъстват.
При липса на кворум към 17:00 ч. събранието ще започне от 18:00 ч.