СЛИВЕН С ИНТЕРЕСНИ КУЛТУРНИ ПРОЯВИ ЗА 200-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ (1816-1905)

2016, определена за “година” на именития български художник, роден в Сливен, продължава и днес с впечатляващи културни събития в цялата страна. Градът под Сините скали е едно от селищата, отдаващи с последователна дейност почит към таланта и делото на Д. Добрович, завещал на съгражданите си респектиращо художествено наследство. Четиринадесет негови творби поставят основите на Художествената галерия и са включени от Йордан Кювлиев в уредената в библиотеката на читалище „Зора” „първа сбирка” от произведения на твореца.
Закономерно е организирането в наши дни на значими прояви именно в най-стария културен институт в Сливен - читалище „Зора”, където по подобаващ начин бе отбелязана 200-годишнината от рождението на родолюбеца Д. Добрович. В голямата зала на библиотеката (директор Мариета Главчовска) към НЧ „Зора-1860″ бе представена „ретроспектива” на състоялите се през 2016 г. събития, организирана съвместно с Център „Българо-европейски културни диалози” и Нов български университет - София. Тя включваше разножанрови прояви, сред които представяне на изследване, посветено на художника, лектория, филм за него и др.
Гл. ас. д-р Владимир Димитров от НБУ систематизира наситената на прояви 2016 като „годината на Д. Добрович”. Доц. Ружа Маринска от Център „БЕКД” и Нов български университет поднесе пред присъстващите лекция за човека, художника и обществения деятел. Участниците в проявата визуализираха представите си и чрез кадрите на прожектирания документален филм на Теодор Караколев, под надслов „Пътят на Добрович”. (Лентата е продукция на НБУ и Медиа-кафе.)
Слушателите възприеха с интерес наблюденията на доц. д-р Р. Маринска в юбилейната й книга „Романтикът Димитър Добрович”, представена в Сливен. Тя е издание на НБУ и плод от творческото единение на автора-видната изкуствоведка и изследовател на процесите и личностите в художествения живот на България, Маринска, и на художника-дизайнер Дея Вълчева.
Библиотеката при читалище „Зора-1860″, творците и гражданите на Сливен сториха с проявата поклон пред приносите на Димитър Добрович за родния им град и България.

д-р Иванка Денева