ПЛАНИНСКИЯТ ВЪЗДУХ…

Марат Шафиев

превод: Георги Ангелов

***
Планинският въздух
отрови
заклетия пушач.

***
Поставям знак
на твоя дом -
да ме намериш в следващия си живот.

***
Не смогвам
навреме -
ще спра часовника.

***
Ресторант до вратата на гробището -
метафора
на нашия живот.

***
Мъдростта на живота -
да разбереш:
всичко си имал.

***
Надпис
на гроба -
идеалното хайку.

***
Последното дърво в околността -
Ноев ковчег
за птици.

***
Да разкажа
за нейния характер?
Дъжд в слънчев ден.