КОНКУРС ЗА КРИМИНАЛЕН РАЗКАЗ

Охранителна фирма „Саламандър груп холдинг” и Клубът на писателите криминалисти обявяват отворен конкурс за написване на криминален разказ. Разказът не трябва да е публикуван и да е в обем до 6 страници или 10 800 знака.

На победителите ще бъдат раздадени следните награди:

І място - 500  лв.

ІІ място - 300 лв.

ІІІ място - 200 лв.

Най-добрите произведения ще бъдат включени в бъдещия алманах на клуба.

Разказите изпращайте на е-mail адрес: club_salamander@abv.bg (за конкурса). Краен срок - 1 октомври 2017 г.