НОВИ СТИХОВЕ

Кремена Ячева

***

„Чу ли някой вестта за убийството?
На площадите нямаше никой.”
Атанас Далчев

Надеждата влачеше свойто
библейско безсмъртие.
И говореше само със Бога.
Изтощена в пустинята,
но никога жалка,
Надеждата нямаше навик да плаче.
Тази сутрин, странно наистина,
случайно откриха я -
сама и мъртва.
Видял ли е някой ? -
в тълпата се питаха -
видял ли е някой убиеца?