НИЩЕЛКИ

Тихомир Йорданов

СВЕНЛИВ ПИСАТЕЛ

Пишел за себе си. Излишно е. Защото други не толкова свенливи са записали сказания, предназначени и за него. Литературата не търпи срамежливци.

РАБОТА ЗА ПИСАТЕЛ

Господ  е сътворил света. Пресътворяването му е предоставил на писателя. Да го доодяла, значи.

БЕЗСЪРДЕЧЕН ПИСАТЕЛ

Той не преживява разказваното. Зает  е с друга работа. Той описва, изобразява, а преживяванията предоставя на читателя.