Вячеслав Шчуров

Вячеслав Михайлович Шчуров (Вячеслав Михайлович Щуров) е доктор по изкуствознание, заслужил деятел на изкуството на Русия, професор. Член на Съюза на композиторите на Русия. Роден в Москва в семейството на високопоставен инженер, загинал в опълчението през 1942 г. В 1956 г. завършва Централната музикална школа при Московската консерватория (диригентско-хорово отделение), в 1961 г. - Московската консерватория (диригентско-хоров факултет). Завършва аспирантура през 1966 г. През 1960-1969 г. е лаборант в Кабинета за народна музика към Московската консерватория, същевременно (от 1956 г.) е преподавател на хора в Детската музикална школа № 3, Свердловски район на Москва. В този период провежда редица музикално-етнографски експедиции самостоятелно и като ръководител на студентски събирателски групи във Воронежка, Белгородска, Архангелска, Липецка, Вологодска, Иркутска, Горковска области, в руските села на Бурятия, в Алтайския край, в Тува. Съвместно с А. В. Рудньова разработва нови методики за преподаване на народното музикално творчество - води курс по нотна разшифровка на звукозаписи на народна музика и стилов анализ на народните песни. В 1962 г. организира мъжко вокално трио (В. Шчуров, Ю. Паисов, А. Дунаев) - за нови записи на южноруски песни в автентични партитури, без композиторска обработка. През 1966 г. е инициатор за провеждането на музикално-етнографски концерти в Москва по линия на Фолклорната комисия на Съюза на композиторите на РСФСР, които намират топъл прием сред обществеността на столицата и отзиви в пресата, пуснати са и грамофонни плочи, съставени и анотирани от Шчуров. Като автор и редактор на ежемесечните телевизионни предавания «Извори» и «Родни напеви» представя най-добрите музикално-етнографски колективи от народите на Русия и Съветския съюз пред телевизионните зрители на цялата страна. Във Всесъюзното радио води постоянната рубрика «Фолклор на народите на света». Мнозинството майстори на народното пеене и инструменталното музициране, изявили се в Москва, са открити при музикално-етнографски експедиции на Московската консерватория под ръководството на редица фоклористи, сред които и Шчуров. В 1971 г. е организатор и водещ на заключителния концерт по програмата на Международния симпозиум «Музика на народите на света. Традиции и съвременност», под егидата на ЮНЕСКО. През 1967 г. за първи път в историята на руската фолклористика провежда последователен (пълен) сеанс на многомикрофонен звукозапис на ансамблово изпълнение на песенен фолклор от певци от Белгородска, Курска област и др., тези записи служат за основа на колективния песенен сборник «Руски народни песни в многомикрофонен запис» (1979). От 1969 до 1972 г. е председател на Фолклорната комисия на Съюза на композиторите на РСФСР, организира научни събрания, конференции. Взема дейно участие в подготовката за издаването на тома «Былины» под общата редакция на Д. Шостакович. Организира общественото планиране на събирателската работа на фолклористите-музиковеди в границите на Русия. Ръководи създаването на Генералния каталог на народната руска музика. Спомага за научните контакти между етномузиколози, филолози - фолклористи, специалисти по декоративно-приложно изкуство. Участник в концерти и фестивали по музикален фолклор (като певец) в СССР, Нидерландия, Полша, Унгария, Германия, Норвегия, Дания. Ръководител и участник в изпълнителски вокални колективи с народен и академичен профил. Бил е организационен секретар и художествен ръководител (съвместно с Б. М. Ярустовски) на международни научни симпозиуми в Алма Ата и Самарканд. Участвал е в научни конференции и симпозиуми в различни градове на Русия, СССР и зад граница - в Полша, Югославия, България, Австрия, Швейцария, Испания, Холандия, Англия, Швеция. Води педагогическа, събирателска работа със студенти, ръководи научни работи на студенти и аспиранти. През 1974 г. защитава кандидатска дисертация на тема «Основни особености на южноруската народна музикална култура». През 1992 г. защитава докторска дисертация на тема «Принципи и методи на музикално-стилов анализ на руските народни песни».


Публикации:


Интервю с Вячеслав Шчуров:

ВЯЧЕСЛАВ ШЧУРОВ: „БЕЗ ПОДКРЕПА НАРОДНОТО ИЗКУСТВО ЩЕ УГАСНЕ!” / брой 93 март 2017