ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА НА ПИСАТЕЛИТЕ НА АРМЕНИЯ

С решение на Президиума на Съюза на писателите на Армения от 28 февруари 2017 г. българските поети Георги Константинов, Роман Кисьов и Ваня Ангелова са удостоени със званието Почетен член на Съюза на писателите на Армения за значителния им принос в укрепването на арменско-българските литературни връзки.

Гагик Давтян