ИКОНОСТАСЪТ НА ВОЙНАТА

Наталия Ерменкова

Безброй са братските могили и музеи,
най-скромни паметници, мавзолеи,
и бившите полета бойни - паркове,
до днес запазили следи от битки жарки.

Край Плевен цели полкове останали -
навеки част от таз земя са станали:
Архангелогородски и Казански,
Калужки, Суздалски,
Воронежки и Брянски…
Те дали и изпълнили обета свят:
за свободата на един народ -
народа-брат!

Със походни молитвеници в строй
отиваха безстрашно в страшен бой.
Светците им - закрилници - с бойците:
покой им пазят и в земите…
Благословени са за вечния живот,
със техния неизживян - за българския род.