ЛЕВСКИ

Воймир Асенов

Не е за тебе този босилек.
Не е за тебе букетчето лайка -
ти си безсмъртен, бай Василе,
и не тебе оплаква майка ти.

Тя плаче под онова бесило,
което възпя сам брат ти Ботев -
тя плаче за тоя народ безсилен,
който сам си нахлузва хомота…

България-майка, вдовица-свята -
не ражда вече деца юначни…
Народ, който продава земята си -
гроб майчин няма къде да оплаче!