ЕПИГРАМИ

Тихомир Йорданов

БРАЧНА ЦЕРЕМОНИЯ

Избрала НАТО за съпруг,
старицата Европа
очаква само дяда попа
венец да й положи друг.

ЕЛАТЕ НИ ВИЖТЕ!

В икономическия ръст
е „бум”. Елате, вижте:
надхвърля вече с един пръст
морското равнище.

ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГНОЗА

Когато в Черното море
започне се лобута,
тогаз и Бог ще разбере
в какъв ни Рай набута.