ЙОНКА ХРИСТОВА – „ИЗПОВЕДИ”

Стиховете й достигат директно до читателя. Образите, метафорите, асоциациите са толкова непосредствени, че на всеки е възможно да се открие в тях. Без да изпада в сантименталност или в криворазбрана романтика, Йонка Христова вълнува и чувствата на читателя. Точно в непосредствеността и проникновеността се крие талантът на тази европейска поетеса. Тя вплита песента на България в европейския хор.

Маргит Галад

Като всяка интимна истина и тази поезия не е за всеки. По-точно избира тези, които носят стаената болка така, както тишината носи със себе си светлината на светкавицата пред буря.

Светлин Русев


Йонка Христова. „Изповеди”, второ издание, ИК „Виджи” - Виктор Гуцев”, 2017 г.