ГЕОРГИ ЯНЕВ – „ДО ПОСЛЕДЕН ДЪХ”

Книгата на Георги Янев „До последен дъх” е интересно краеведско повествование, чете се с увлечение и има познавателно значение. От всички страни струи любовта и почитта към името и делото на Димитър Матевски.

За това тя трябва намери място във всяка българска библиотека, за да подържа жив българския дух и свободолюбие.

Евдокия Емануилова