ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КНИГИ ЗА ДЕЦА

Община Гоце Делчев и Народно Читалище „ Просвета -1865″ организират конкурс под надслов: „Да върнем книгите в ръцете на децата”.

Регламент:

В конкурса могат да участват поети и писатели издали книги за деца на български език през 2015, 2016 и 2017 години.

Авторите трябва да изпратят по 3 екземпляра от книгите, с които участват в конкурса до 15.09.2017 г. на адрес:

Гр. Гоце Делчев - 2900, бул.” Гоце Делчев” № 1, Народно Читалище
„Просвета -1865, Секретар на читалището.

Книгите не се връщат на авторите, а ще бъдат дарявани на детският отдел на библиотеката към читалището.

Участниците в конкурса е необходимо да изпратят трите си имена, телефон или E-mail за връзка.

За допълнителна информация: Организатор - Иван Мишев.
e-mail: igmishev@abv.bg GSM 0886 / 300680

Награди:

За първо място - 300 лв
За второ място - 200 лв.
За трето място - 100 лв.

Отличените автори ще получат Плакет на община Гоце Делчев. Наградите ще бъдат връчени през втората половина на месец октомври в дните - празници на град Гоце Делчев.

Наградените автори ще бъдат уведомени най-късно до 01.10.2017 г.