ТИХОМИР ГЕРОВ – „В КАЗАРМАТА И НА ФРОНТА С ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

По повод стогодишнината от гибелта на Димчо Дебелянов (2 октомври 1916 г.) през миналата 2016 г. бяха организирани различни прояви, като и вече утвърдените през годините - например ежегодната Димчо-Дебелянова вечер през август в двора на родната му къща (днес музей) в Копривщица - минаха под знака на годишнината. По обоснована препоръка на акад. Иван Радев от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” една от инициативите бе преиздаването (с подкрепата на „Геотехмин” ООД и Община Копривщица) на биографичната книга „В казармата и на фронта с Димчо Дебелянов” от неговия мирновременен и боен другар Тихомир Геров от Самоков.

За първи път книгата излиза през 1957 г. Второто издание (2016) е обогатено с обширен предговор от акад. Иван Радев, озаглавен „Тихомир Геров или истинската отплата за приятелството”, както и с богати и изчерпателни Бележки към него. Освен тях, поместени са и отзиви за книгата от хората, съпричастни към подготовката на Тихомир-Геровата книга за печат, а именно: Мария Радева; сегашният уредник на къща-музей „Димчо Дебелянов” Дойчо Иванов; бившият уредник на музея (1977-1980) Славимир Генчев; учителят по литература от Вакарел и Ихтиман Павел Николов; изследователят доц. Роман Хаджикосев, уточнил с точност до 50 метра лобното място на Димчо Дебелянов.


Тихомир Геров, „В казармата и на фронта с Димчо Дебелянов”, Издателство „Златен змей”, София, 2016 г.