ВЕНЧАЛЕН ПРЪСТЕН

Паулина Станчева

На пръста ми венчалната халка
със твойто име вътре издълбано;
аз чувствам на своята ръка
като любимо бреме постоянно.

И мисля зарад теб със поглед впит
в далечината, где изчезва пътя,
по който ме изпрати блед и тих
във утринта на нашата разлъка.

Сега съм тъй далеч, далеч от теб -
всред чужди, непознати хора;
аз търся твоите очи навред
и чакам те затъжена във двора.

А пръстена на дясната ръка
ми спомня неотменно все за тебе,
и твойто скъпо име все мълвя,
и твоя светъл поглед е със мене.

1930