ВМЕСТО ПОЛИТИЦИТЕ…

Сохраб Сепехри

превод: Георги Ангелов

***
Вместо политиците,
горим дърва,
за да бъде въздухът
чист.

——————————

***
Създавам ръцете си
около твоето тяло
като верига,
за да
заключа Времето.

——————————

***
Животът не е напразен.
Има доброта,
има ябълка,
има вяра.
И
докато го има лалето,
трябва да се живее.