ВИК

Анна Ландзвуйчак

превод от полски: Ваня Ангелова

ураганите на наводнението
безцветните зеници на градушката
се удрят слепешком
във вихъра на торнадото
последният им дъх
достига тавана
вчера дърветата бяха в стройна редица
днес са разхвърляни клечки
покорената земя
крещи към небето
с гласа на пламналата гора