Анна Ландзвуйчак

Анна Ландзвуйчак (Anna Landzwоjczak) живее в Туров, гмина (община) Пневи. Възпитаничка е на Познанския политехнически университет. Работи във Лвовската гимназия като учител по математика. Тя е публицистка и поетеса. Дебютът й е в пресата през 1984 година. Участва и получава награди в поетични конкурси, публикуват я в печата и в алманаси. Авторка е на четири поетични книги: „Залагам на себе си”, „По безпътието”, „Над ежедневието”, „Засега няма да настъпи”. Свързана е с Фондацията за изкуство на тема „Интеграция”. Член е на Литературния кръжок към Клуба на учителите в град Познан и на Съюза на полските писатели (на Познанското отделение).


Публикации:


Поезия:

ВИК/ превод от полски: Ваня Ангелова/ брой 92 февруари 2017