ДАЖЕ И ДА НЯМАШЕ ПОЕТИ…

Сохейл Махмуди

превод: Георги Ангелов

***

Даже и да нямаше поети,
ти щеше да си
пак така красива,
о, Луна!

——————————

***

Бог се погрижи за мен -
избра ми
майка.